Strategia ACEM privind siguranța rutieră

Kawasaki susține "The Safe Ride to the Future 2.0", strategia de siguranță a industriei motocicletelor

"The safe ride to the future 2.0" stabilește viziunea sectorului motocicletelor pentru Orizont 2030 în domenii precum tehnologia avansată de siguranță și conectivitatea. De asemenea, elaborează inițiativa industriei de a crește calitatea formării motocicliștilor după obținerea permisului în Europa prin intermediul unui certificat european de calitate a formării.
 

Documentul de politică descrie, de asemenea, modul în care sectorul motocicletelor colaborează cu alte părți interesate europene și naționale pentru a promova punerea în aplicare a politicilor de transport care cuprind siguranța motocicletelor.
 

Industria motocicletelor sprijină adoptarea, de către factorii de decizie politică, a unei abordări a unui sistem sigur față de motociclism, abordând simultan factorii umani, vehiculele și infrastructura rutieră. Acest lucru, combinat cu un angajament mai puternic cu societatea civilă și cu sectoarele public și privat, va duce la îmbunătățiri suplimentare ale siguranței motocicletelor.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul lor web: Strategia ACEM privind siguranța rutieră